۱۳۸۹ فروردین ۹, دوشنبه


حاج سيد علوي و حاج داراب رئيس قنواتي
 حاج خدر اهدائي حاج حميد صنوبري
عکس از اميني
حاج عبدالرضا سلطاني
حاج مطوري(معشوري)
عکس از اميني
کرم شربتي
عکس از اميني

۱۳۸۹ فروردین ۸, یکشنبه

۱۳۸۹ فروردین ۴, چهارشنبه

رحيم زاهدي

رحيم زاهدي
باني روستاي رحيم آباد
عکس از علي جعفري روزنامه شرتو

آنصرت بهادر

شاهرخ خان بهادر قنواتی- مرحوم آ نصرت بهادر قنواتی ازبزرگان قنوات بهبهان - سرهنگ حسن خان لیراوی - سلیمان خان پهلوانی - مظفر خان لیراوی --راه آهن تهران - حدود ۱۳۵۰ عکس از http://www.dehmolla.ir/


سران عشاير و طوائف

گرد هم آئي سران عشاير و طوائف در تهران در 1327 خورشيدي
بهادر السلطان قنواتي بزرگ قنوات خوزستان با علامت ضربدر مشخص شده است
عکس از :http://www.dehmolla.ir/

۱۳۸۸ اسفند ۲۵, سه‌شنبه

برات زاده و پسرش
-
عکس از اميني
حبيب احمدي و رضا عبيدي
احمد زاده (حياتيان)
الله داد درياشناس(سروستاني)
حاج حمدالله بهبهاني 
عکس از اميني

۱۳۸۸ اسفند ۲۴, دوشنبه

۱۳۸۸ اسفند ۲۲, شنبه

يعقوب کل فرج
عکس از قدرت اميني
-
-
حيات دانشپور
عکس از قدرت اميني
حسن عاشور
-
حاج هوشنگ طاهري
عکس از قدرت اميني
حاج معشي
حاج تفکري
حاج اصلاحي
عکس از قدرت اميني
حاج اقبال خان رئيس قنواتي
ايرج خان قنواتي
-
-
عکس از قدرت اميني
کرم باقري
عکس از قدرت اميني
ع  
عکس از قدرت اميني

۱۳۸۸ اسفند ۱۳, پنجشنبه

مرحوم محمد زاهدي
(ممدي زاهد بو کريم)
پدر کريم و رحيم و جليل زاهدي
پدر بزرگ حاج خليل زاهدي
مرحوم کربلائي کهيار رئيس قنواتي
بزرگ طايفه قنواتي در ماهشهر